Loading ...

فارسیFA englishEN
Steel base

Steel base

مانطور که میدانید بهترین نوع فلز برای هر آشپزخانه ، فلزی است که ضد زنگ باشد پس پایه کابینت استیل میتواند بهترین و اولین انتخاب ما باشد.پایه کابینت استیل ضمن داشتن سطحی براق  و خاصیت ضد زنگ از نظر مقاومت تحمل بار نیز دز موقعیت مطلوبی قرار دارد و نسبت به سایر پایه کابینت های موجود در بازار ارجحیت دارد.